Akademia Młodych Liderów Związków Zawodowych MOP i EKZZ: Zatrudnienie młodych i prawa młodych pracowników w pracy

W dniach 30 sierpnia – 2 września w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym MOP w Turynie odbyła się pierwsza część Akademii Młodych Liderów Związków Zawodowych Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pt. „Zatrudnienie młodzieży i prawa młodych pracowników w pracy”. Polskie związki zawodowe reprezentowali Maciej Chudkiewicz i Jarosław Gacki (Forum Związków Zawodowych) oraz Maciej Łapski (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; przewodniczący Polski Społecznej).

turyn

W wydarzeniu uczestniczyli młodzi przedstawiciele związków zawodowych z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Czarnogóry, Serbii, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Warsztaty miały na celu wsparcie związków zawodowych w wiedzę i umiejętności dotyczące podnoszenia świadomości młodych ludzi na temat ich praw w pracy oraz ich praktycznego wykorzystywania.

– Kluczową sprawą wydaje się być networking, wymiana doświadczeń młodych związkowców z całej Europy – mówi Maciej Chudkiewicz. – Okazuje się, że mimo pewnych różnic mamy wiele wspólnych problemów, jak choćby niechęć młodzieży do związków zawodowych. W wielu aspektach sytuacja młodych ludzi w Europie zachodniej nie jest lepsza od sytuacji młodych Polaków. Kto wie? Być może momentami nawet gorsza.

– Fakt, że pochodzimy z różnych związków zawodowych pozwala nam nie tylko zrozumieć wspólne cele, jakie mamy do zrealizowania w Polsce, ale również na całym kontynencie. Problemy młodych pracowników wszędzie są takie same – śmieciowe warunki zatrudnienia, bariera wejścia na rynek pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu. Jako przedstawiciele młodzieży bardziej skupiamy się na nauce prowadzenia dialogu z pracodawcą niż na dostrzeganiu i pielęgnowaniu różnic między naszymi organizacjami – kontynuuje Jarosław Gacki.

– Na warsztatach niemal każdą chwilę spożytkowaliśmy na żywą pracę w grupie i szukanie rozwiązań problemów, które spotykają młodych pracowników w ich codziennej pracy – mówi Maciej Łapski. – Dzięki pracy w międzynarodowym środowisku mogliśmy wymienić się doświadczeniami z różnych krajów. Kapitał działa w skali globalnej, więc i pracownicy powinni łączyć siły i wspólnie walczyć o swoje prawa na międzynarodowym rynku pracy.

Młodzi związkowcy poznawali zarówno twarde dane dotyczące zatrudnienia, bezrobocia i przestrzegania praw młodych ludzi w Europie i na świecie, jak i dyskutowali o przysługujących im prawa. W trakcie spotkania rozmawiano również o formach zatrudnienia, elastyczności oraz rodzajach umów i kontraktów pracowniczych. Aktywiści poznawali sytuacje różnych pracowników i w tym kontekście dyskutowali o godnej pracy, formach dyskryminacji w zatrudnieniu i warunkach pracy. Duże zainteresowanie zebranych wzbudziło porównanie norm dotyczących wysokości płacy minimalnej i uregulowań odnoszących się do praw pracowniczych w różnych krajach. Młodzi zajęli się również tak ważnymi sprawami jak bezpieczeństwo socjalne i rodzaje ubezpieczeń społecznych. Dyskutowano o ubezpieczeniu emerytalnym, rentowym, emerytalnym, wypadkowym i zdrowotnym. Związkowcy zaangażowali się także w rozpoznawanie zagrożeń związanych z naruszaniem zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy. Do ich zadań należało m.in. zaproponowanie przyjęcia właściwych procedur mających przeciwdziałać groźnym sytuacjom w miejscu pracy.

Młodzi pracownicy rozmawiali o godzinach i systemach czasu pracy, płacach i urlopach, zarówno w kontekście sytuacji w poszczególnych krajach, jak i w nawiązaniu do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Bardzo ważnym elementem warsztatów były ćwiczenia z prowadzenia rozmów zarówno z pracownikami, jak i z pracodawcą. Młodzi uczyli się rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy i prowadzenia negocjacji.

Czterodniowe szkolenie zakończyły warsztaty nad przygotowywaniem planów działań i kampanii pracowniczych oraz egzamin, którego uwieńczeniem było przyznanie certyfikatów uczestniczkom i uczestnikom kursu.