Budowy Bez Wyzysku

Powstało Porozumienie BUDOWY BEZ WYZYSKU: Polska Społeczna, Związek Zawodowy „Budowlani” i Komisja Operatorów Żurawi OZZ Inicjatywa Pracownicza łączą siły, by poprawić warunki pracy na polskich budowach!
grafika

Budowlańcu, broń swoich praw: www.polskabezwyzysku.pl/BUDOWY

Praca na czarno, samozatrudnienie, śmieciówki, znikający pośrednicy, niewypłacone wynagrodzenia. Na polskich budowach to standard – mówią związkowcy i społecznicy. – Organizujemy się, by bronić naszych praw! – piszą na stronie internetowej przedsięwzięcia www.polskabezwyzysku.pl/BUDOWY. – Jesteś w podobnej sytuacji? Pomożemy Ci w starciu z nieuczciwymi pośrednikami! – zapowiadają.

– Budowlańcy są pozbawiani wszelkich praw. Pracują po kilkanaście godzin dziennie przez sześć dni w tygodniu. Bez dodatku za nadgodziny, a często w ogóle bez wypłat – mówi Maciej Łapski, przewodniczący stowarzyszenia „Polska Społeczna”. – Dlatego bezpośrednio przy placach budów będziemy rozmawiać z pracownikami i zachęcać ich do wstępowania do związków zawodowych.

– Takie działania przynoszą skutek. Kiedy rok temu zakładaliśmy Komisję Operatorów Żurawi Wieżowych OZZ IP, wszyscy pukali się w głowę – mówi jej przewodniczący,Arkadiusz Hiller.
– Teraz wszyscy nam gratulują. Wspólnymi siłami wywalczyliśmy zamianę umów śmieciowych operatorów w umowy o pracę oraz podwyższenie stawki godzinowej. Czas rozszerzyć nasze działania.

– Chcemy, by wszyscy pracownicy budowlani zaczęli walczyć o swoje prawa. To przynosi wymierne rezultaty – mówi Tomek Nagórka, Sekretarz Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani”. – Przygotowaliśmy petycję do szeregu ministerstw i Pani Premier z propozycją uregulowania sytuacji pracowników budowlanych w jednej ustawie. Domagamy się m.in. wprowadzenia płacy minimalnej na poziomie 20 zł brutto/h oraz odstraszających kar
dla pracodawców łamiących prawa pracownicze.

Społecznicy i związkowcy postulują także wprowadzenie zakazu pracy powyżej 10 godzin dziennie przy jednoczesnym podwyższeniu wynagrodzeń i bezwzględnego zakazu stosowania „umów śmieciowych” przy zatrudnianiu na polskich budowach. – Przyjęcie naszych propozycji doprowadziłoby zarówno do poprawy warunków pracy, jak i też znacznie zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa pracowników budowlanych – mówią zgodnie inicjatorzy Porozumienia.

Porozumienie „Budowy Bez Wyzysku” swoje działania rozpoczyna od akcji ulotkowych przed polskimi budowami, akcji graficznej w social media na www.facebook.com/PolskaBezWyzysku oraz zbiórki podpisów pod petycją na stronie www.polskabezwyzysku.pl/BUDOWY. Członkowie Porozumienia zapowiadają tworzenie związków zawodowych na polskich budowach, składanie skarg do Państwowej Inspekcji Pracy i bieżące rozwiązywanie problemów pracowniczych. Na bazie petycji zamierzają również przygotować projekt ustawy „BUDOWY BEZ WYZYSKU”.