Jak działamy – co już zrobiliśmy?

Stoimy po stronie większości. Jesteśmy pracownikami, mieszkańcami, rodzicami, prekariuszami, lokatorami, zwykłymi ludźmi, takimi jak Ty. Wspólnie bronimy naszych praw. Połączyła nas wspólna sprawa: chcemy żyć bez wyzysku w pracy, w sprawiedliwym i nowoczesnym państwie.

Jak powstaliśmy?

Zaczęliśmy działać lokalnie. Pierwszy raz spotkaliśmy się, gdy władze Warszawy postanowiły zlikwidować kilkadziesiąt szkół, a zaraz potem setkę szkolnych stołówek. Rodzice, pracownicy oświaty, studenci – wspólnie inicjowaliśmy protesty, podejmowaliśmy kroki prawne, uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu sesjach rad dzielnic i rady miasta, organizowaliśmy demonstracje w obronie publicznej edukacji. W taki sposób powstała Warszawa Społeczna. Od tej pory dużo się działo.

niedlaciec

Nasza aktywność m.in.:

– skłoniła władze miasta do wprowadzenia w Warszawie budżetu obywatelskiego;

– w czasie naszego protestu na sesji radni Warszawy zobowiązali się do przyjęcia mikroplanów zagospodarowania przestrzennego dla 100 placówek oświatowych zagrożonych reprywatyzacją;

– w wyniku organizowanych przez nas spotkań dla mieszkańców, zbiórek podpisów i protestów na sesjach władze miasta zaczęły uchwalać plany zagospodarowania przestrzennego dla parków, dzięki temu udało się nam m.in. uratować Park Olszyna przed dziką reprywatyzacją;

– władze miasta zrealizowały również kolejny z naszych postulatów: przygotowały listę potencjalnych działek zamiennych dla reprywatyzowanych terenów publicznych;

– po naszych protestach oświatowych władze miasta wprowadziły podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości kilkudziesięciu złotych;

–  zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań szkoleniowych dla zagrożonych reprywatyzacją lokatorów, w czasie których przekazaliśmy mieszkańcom informacje o tym, jak bronić swoich praw;

– po naszych protestach na sesjach Rady Miasta, władze miasta wprowadziły ułatwienia dla lokatorów z reprywatyzowanych budynków, dzięki któremu łatwiej otrzymają lokal zamienny;

– w Krakowie sprzeciwiliśmy się zagęszczaniu osiedla i zabudowie boiska – zmobilizowaliśmy mieszkańców do przyjścia na spotkanie ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w koncepcji miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” uwzględniono wnioski mieszkańców ws. terenu boiska sportowego.

Więcej informacji o naszej aktywności uzyskasz czytając ten artykuł dalej – zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z organizowanych przez nas wydarzeń :-)

rycerze

Uwaga – czas na ważną informację:

28 lutego 2015 r. na Kongresie Stowarzyszenia zmieniliśmy nazwę, przyjęliśmy ogólnopolską Deklarację Programową, strategię działania… i tak powstała Polska Społeczna.  Aktualnie działamy w Brześciu Kujawskim, Krakowie, Łodzi, Nowym Tomyślu, Radomiu i Warszawie.

Pod nazwą „Polska Społeczna” istniejemy od niedawna – większość działań, o których przeczytacie poniżej działa się w Warszawie. Część z nich także w Krakowie, gdzie nieformalnie działaliśmy jeszcze przed oficjalnym powołaniem Polski Społecznej. Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie te działania chcemy podjąć również w Twojej miejscowości, dlatego dołącz do nas, by wspólnie działać na rzecz usług publicznych i godnego zatrudnienia!

logo_polska-spoleczna_poziom

Spis treści:

Edukacja dobrem wspólnym! Działamy na rzecz publicznych szkół i przedszkoli

Bronimy szkolnych stołówek

Chcemy tanich i dostępnych mieszkań, nie eksmisji i kredytów

Patrzymy władzy na ręce

Budżet obywatelski

Spotkania dla mieszkańców

O wspólną przestrzeń – stop reprywatyzacji i zagęszczaniu osiedli

Wybory samorządowe w Warszawie

Udział i wsparcie dla protestów związkowych, działań pielęgniarek, ludzi kultury – po stronie pracy i usług publicznych

Zero wyzysku i „umów śmieciowych” – o godną pracę i miejsca pracy

Zapraszamy do lektury!

Edukacja dobrem wspólnym! Działamy na rzecz publicznych szkół i przedszkoli

Na przełomie 2011 i 2012 roku dobiegły nas niepokojące wieści – z mapy Warszawy miało zniknąć kilkadziesiąt szkół. Wtedy po raz pierwszy się spotkaliśmy i jako rodzice podopiecznych z kilku stołecznych szkół i przedszkoli i studenci z Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego powołaliśmy Porozumienie Oświatowe.

sesja2012

Wspólnie występowaliśmy na sesjach i komisjach rad dzielnic i rady miasta, organizowaliśmy protesty, współpracowaliśmy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”. Szczególnie w pamięć nam zapadła 16-godzinna sesja Rady m.st. Warszawy – mimo silnych argumentów merytorycznych, prawnych i ekonomicznych przemawiających za pozostawieniem placówek, pomysłów rodziców i aktywności społecznej mieszkańców Warszawy – większość szkół została zlikwidowana. Mało tego – radni w ogóle nie interesowali się przebiegiem sesji: grali na telefonach, czytali kolorowe magazyny, wychodzili z sali obrad i przychodzili jedynie na głosowania. Głosowali tak, jak kazał im szef klubu – często nawet nie wiedzieli, czego dotyczy dana uchwała. To wydarzenie było jednym z głównych impulsów do założenia Warszawy Społecznej.

protest2012

prezydent2012

W 2013 roku znów stanęliśmy w obronie stołecznej oświaty – w sprzeciwie wobec cięć w edukacji w całej Warszawie dotyczących m.in. zwiększenia liczebności grup szkolnych i przedszkolnych (do tej pory były limity maksymalne, teraz miasto wyznacza minimalną liczę uczniów w klasie), ograniczenia liczby godzin dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i cięć w etatach woźnych. Pod pismem protestacyjnym „Szkoły to nie puszki, dzieci to nie sardynki” zaledwie w ciągu 4 dni zebraliśmy 12 000 podpisów. Jak zwykle (gdy do wyborów daleko), władze pozostawały nieugięte. Trochę jednak się przestraszyły, dlatego po protestach, a także zapewne pod wpływem referendum warszawskiego, wprowadziły podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości kilkudziesięciu złotych.

protest2013

Studenci z Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego, którzy dziś współtworzą Krakowski Oddział Polski Społecznej, przyłączyli się do podobnych działań organizowanych przez rodziców i oświatowe związki zawodowe w swoim mieście. Wspólnie z „My Poznaniakami”, gdańskim DZS-em i wałbrzyskim Komitetem Obrony Szkół, zorganizowaliśmy ogólnopolski protest – demonstracje w obronie publicznej edukacji w czterech polskich miastach.

Krakow_szkoly

Bronimy szkolnych stołówek

W 2012 roku władze pięciu dzielnic (Bemowa, Bielan, Mokotowa, Śródmieścia, Wesołej) postanowiły zlikwidować szkolne stołówki i w ich miejsce umożliwić utworzenie prywatnych ajencji. Jako Porozumienie Oświatowe (z którego powstała Warszawa Społeczna – dziś Polska Społeczna) mobilizowaliśmy rodziców i pracowników oświaty do wspólnego działania – uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu sesjach i komisjach rad dzielnic i rady miasta, podejmowaliśmy działania prawne, organizowaliśmy protesty, a nawet we współpracy z OPZZ „Konfederacja Pracy” założyliśmy związek zawodowy szkolnych kucharek.

stolowki2012stolowki2012_2

Mimo to spotkaliśmy się z totalną arogancją i lekceważeniem ze strony lokalnych władz – im dalej do wyborów, tym głos mieszkańców ma dla polityków mniejsze znaczenie. Likwidacje szkolnych stołówek i wcześniejsze likwidacje szkół przelały czarę goryczy – te wydarzenia skłoniły nas do podjęcia regularnych działań i utworzenia Warszawy Społecznej. Zdaliśmy sobie sprawę, że tylko działając razem jesteśmy w stanie realizować nasze wspólne społeczne interesy.

Chcemy tanich i dostępnych mieszkań, nie eksmisji i kredytów

Działamy na rzecz budowy mieszkań komunalnych, praw lokatorów i rozwiązania problemu dzikiej reprywatyzacji. Wielokrotnie zabieraliśmy w tej sprawie głos na sesji Rady m.st. Warszawy, a także uczestniczymy w obradach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego w Krakowie. Wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Lokatorów zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań szkoleniowych dla zagrożonych reprywatyzacją lokatorów, na których poinformowaliśmy o przysługujących im prawach i odpowiedzieliśmy na pytania dot. indywidualnej sytuacji konkretnych osób. W Krakowie z kolei współpracujemy ze Stowarzyszeniem Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów oraz Polskim Zrzeszeniem Lokatorskim.

W Warszawie po naszych protestach na sesjach Rady Miasta władze miasta wprowadziły ułatwienia dla lokatorów z reprywatyzowanych budynków, dzięki któremu łatwiej otrzymają lokal zamienny.

mieszkalnictwo

Z kolei po tym, jak zgłosiliśmy do budżetu partycypacyjnego w kilku centralnych dzielnicach projekty dot. zorganizowania punktów porad prawnych w sprawach dot. reprywatyzacji i planów zagospodarowania przestrzennego, władze miasta stwierdziły, że dokonają rewizji polityki w tym zakresie. Najpierw politycy odrzucili nasze projekty twierdząc m.in., że leżą w konflikcie z interesami m.st. Warszawy (sic!), a potem napisali nam, że pracują nad system informacji prawnej dla lokatorów. 

Te same projekty dot. zorganizowania punktów porad prawnych złożyliśmy w Krakowie. Tam, o dziwo, projekty okazały się zgodne z prawem i pozytywnie przeszły formalną weryfikację urzędników. Teraz o wyborze naszych (wspólnych z organizacjami lokatorskimi) propozycji, mogą już decydować sami mieszkańcy.

Patrzymy władzy na ręce

Gdy Warszawą wstrząsnęła tzw. „Afera Bemowska” – wraz z innymi organizacjami społecznymi domagaliśmy się szybkiego wyjaśnienia sprawy, aby nie została zamieciona pod dywan. Liczne nieprawidłowości w urzędzie dzielnicy stały się podstawą do wymiany całego zarządu dzielnicy, jak i dymisji wiceprezydenta Warszawy, Jarosława Dąbrowskiego, wcześniejszego burmistrza Bemowa. Pana Dąbrowskiego dobrze poznaliśmy już w czasie walki o szkolne stołówki – wtedy w czasie sesji rady dzielnicy na Bemowie pojawiły się osobliwe postacie – klauny, Miś Bemiś i mnóstwo pracowników Bemowskiego Centrum Kultury. Sala była wypełniona po brzegi, przez co w sesji dot. likwidacji szkolnych stołówek nie mogli uczestniczyć rodzice.

ZGN_Wola

Dobiegły nas również wieści o dużo poważniejszych uchybieniach – tym razem na Woli. Okazało się, że przetarg na sprzątanie w dzielnicy Wola mógł być ustawiony poprzez określenie niezgodnej z prawem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie w ZGN Wola nastąpił duży ubytek sprzętu komputerowego – wartości ok. 400 tys. zł – i zakup nowego na kwotę 232 tys. zł. Całą sprawę opisaliśmy w formie interaktywnej infografiki na stronie „Ekipa z Woli„.

Ekipa_z_Woli

Budżet obywatelski

W kwietniu 2013 roku zaproponowaliśmy władzom miasta wprowadzenie w Warszawie budżetu obywatelskiego. Przedstawiliśmy konkretny opis naszej propozycji i pokazaliśmy, jakby taki budżet mógł w Warszawie działać. Chcieliśmy, aby powstały Fora Mieszkańców (dzielnicowe i ogólnomiejskie tematyczne), a budżet obywatelski obejmował w pierwszym roku 1,5 %, a po 10 latach 100 % wydatków elastycznych miasta (czyli z wyłączeniem wydatków sztywnych, które wynikają z ustaw i długoterminowych zobowiązań miasta). Nie trzeba się domyślać, jakie było nasze zdziwienie, kiedy… kilka miesięcy później ratusz ogłosił wprowadzenie tej idei w życie. Bardzo ucieszyła nas ta wiadomość, jednak nie spodobała się nam forma realizacji tej idei – tzn. dzisiaj to bardziej narzędzie wizerunkowe antyspołecznych władz, niż realne narzędzie współdecydowania o wydatkach miasta przez mieszkańców. Obecnie budżet partycypacyjny to zaledwie 0,2 % budżetu całego miasta. Będziemy zabiegać o to, aby Warszawa miała budżet obywatelski z prawdziwego zdarzenia.

BudżetObywatelski

Spotkania dla mieszkańców

Nikt tak dobrze nie zna miasta, jak jego mieszkańcy. Dlatego w takcie naszej aktywności zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań dla mieszkańców w różnych dzielnicach Warszawy – na początku tematycznych, później już zdecydowanie bardziej otwartych na różne sprawy.

spotkania

Liczba poruszanych przez mieszkańców kwestii była ogromna – pojawiały się najróżniejsze problemy – od tych dot. użytkowania wieczystego i opłat gruntowych przez brak żłobków publicznych i przepełnione klasy po brak terenów rekreacyjnych, przejść dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych, czy planów zagospodarowania przestrzennego. Zgłaszane przez mieszkańców problemy stają się zarówno podstawą naszego programu, jak i przede wszystkim podstawą naszych kolejnych działań.

O wspólną przestrzeń – stop reprywatyzacji i zagęszczaniu osiedli

Problem nieuregulowanej reprywatyzacji to jeden z największych problemów Warszawy, dlatego zarówno zabiegamy o uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej przez Sejm, jak i przedstawiamy liczne propozycje na rozwiązanie problemu na poziomie miasta.

królikarnia

Bronimy praw lokatorów, parków, szkół, przedszkoli, boisk, dziedzictwa narodowego (m.in. Królikarni) przed skutkami dzikiej reprywatyzacji – proponujemy pozytywne sposoby na ich ocalenie, zbieramy podpisy pod petycjami, organizujemy spotkania dla mieszkańców, wiece w parkach, a kiedy trzeba również protesty na sesji Rady m.st. Warszawy.

olszyna


Po naszych działaniach władze miasta zobowiązały się do przyjęcia mikroplanów zagospodarowania przestrzennego dla 100 placówek oświatowych, zaczęły uchwalać plany zagospodarowania przestrzennego dla parków (przystąpiły np. do sporządzania planu dla Parku Olszyna) i przygotowały (niestety nie chce jej póki co ujawnić) listę potencjalnych działek zamiennych dla reprywatyzowanych terenów publicznych, o co zabiegało nasze stowarzyszenie.

zielen

Bazarek

Cieszymy się z odpowiedzi na nasze postulaty, jednak nie wystarczą nam obietnice – oczekujemy (i działamy na rzecz takiego obrotu spraw), że zostaną zrealizowane.

boisko

Z kolei w Krakowie sprzeciwiliśmy się zagęszczaniu osiedla i zabudowie boiska – zmobilizowaliśmy mieszkańców do przyjścia na spotkanie ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w koncepcji miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” uwzględniono wnioski mieszkańców ws. terenu boiska sportowego. Plan wyklucza możliwość zabudowy usługowo-handlowej i mieszkaniowej. Zdajemy sobie sprawę, że dopóki plan nie zostanie uchwalony, dopóty nie ma pewności, czy właściciel przy przyzwoleniu władz miasta terenu jednak nie zabuduje. Wymaga to od nas mieszkańców czujności. Jako Polska Społeczna – Oddział Krakowski podejmiemy wszelkich starań, by taki rozwój wypadków uniemożliwić.

Wybory samorządowe w Warszawie

Postanowiliśmy spróbować swoich sił w wyborach samorządowych. Nie udało nam się uzyskać mandatów radnych. Jednak doświadczenie, które zdobyliśmy, jest bezcenne. Zarejestrowaliśmy listy wyborcze w połowie dzielnic (w dziewięciu w każdej w 3-5 okręgach) i ośmiu okręgach do Rady Miasta (na dziewięć) – łącznie reprezentowało nas 250 osób. Wydrukowaliśmy materiały wyborcze, organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami, happeningi i zabieraliśmy głos w ważnych dla mieszkańców sprawach. Przygotowaliśmy kompletny program wyborczy, który służy nam dzisiaj w naszych działaniach społecznych. Skorzystaliśmy z wiedzy ekspertów i zorganizowaliśmy konferencję programową Warszawy Społecznej. Dzięki nam, a także dzięki zaangażowaniu innych organizacji społecznych, temat nieludzkiej reprywatyzacji stał się jednym z głównych zagadnień, do którego musieli odnosić się partyjni politycy. Wiemy jednak, że to mało, dlatego zdobyte doświadczenie przekujemy w konkretne działania społeczne, a także sumienne przygotowania do kolejnych wyborów samorządowych.

konferencja

balony_ratusz

balony

Udział i wsparcie dla protestów związkowych, działań pielęgniarek, ludzi kultury
Po stronie pracy i usług publicznych

Uczestniczy w ważnych społecznie protestach i wydarzeniach – solidaryzujemy się z pracownikami różnych branż, a jeśli mamy taką możliwość – udzielamy potrzebnego wsparcia. Zabiegamy o godne warunki pracy i usługi publiczne wysokiej jakości.

pielęgniarki - foto

protest_pracownicy.kultury

zerowyzysku

Zero wyzysku i „umów śmieciowych” – o godną pracę i miejsca pracy

Już jako Polska Społeczna przeprowadziliśmy kampanię „#ZamiastMiskiRyżu”, w trakcie której nagłaśnialiśmy i formułowaliśmy nasze postulaty w zakresie godnego zatrudnienia i dostępnych usług publicznych.

10303469_426826284160938_4418319365910039854_n

W ramach kampanii zorganizowaliśmy w kilku miejscowościach happeningi, w czasie których zanieśliśmy do polityków Platformy Obywatelskiej miski ryżu wraz z naszymi żądaniami; zorganizowaliśmy debaty w Łodzi, Radomiu, Krakowie i spotkania dla mieszkańców w Warszawie; przeprowadziliśmy wraz z NSZZ „Solidarność” akcję „Zorganizowani mają lepiej”, w czasie której zachęcaliśmy pracowników do uzwiązkowienia się i obrony swoich praw.

ZML2

1 maja w kilku miejscowościach złożyliśmy kwiaty pod „wygaszonymi” (zniszczonymi, sprywatyzowanymi) zakładami pracy i wspólnie zawołaliśmy „Przemysł musi wrócić!”).

11150281_438182409691992_8249133436370289227_n

Zorganizowaliśmy również Kongres Prekariatu i Marsz Prekariatu – w czasie pierwszego wydarzenia zebraliśmy postulaty, by w czasie drugiego je wyartykułować i przedstawić nasze postulaty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

KongresPrekariatu

To tyle o historii naszych działań – pora na aktualności :-)

Pod koniec 2015 roku wspólnie ze związkami zawodowymi rozpoczęliśmy nową kampanię na rzecz obrony praw pracowniczych „Polska Bez Wyzysku” – zapraszamy na stronę kampanii www.PolskaBezWyzysku.pl oraz zachęcamy do lektury newsów w dziale aktualności.

Z kolei pod koniec roku 2016 uruchomiliśmy kampanię „Usługi publiczne mają głos!” – narzędzie usprawniające nasze działania w zakresie lokalnych działań na rzecz edukacji, mieszkalnictwa, służby zdrowia i praw socjalnych. Zapraszamy do wspólnego działania: www.PolskaSpoleczna.pl/UslugiPubliczne

1

Działaj wspólnie z nami – dołącz do nas!