Jesteśmy mieszkańcami, działamy lokalnie

Radni chcą zlikwidować szkołę lub skomercjalizować szpital w Twojej miejscowości? Potrzebujesz porady ws. mieszkaniowych? Nie godzisz się na „zagęszczanie” Twojego osiedla? Działania lokalnych władz budzą Twoje wątliwości? Mieszkanko, Mieszkańcu, broń swoich praw! Edukacja, mieszkalnictwo, plany zagospodarowania przestrzennego, kultura, szkolnictwo wyższe, polityka rodzinna, pomoc społeczna, transport publiczny, plac zabaw przed Twoim blokiem – niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczy Twoja sprawa i w jakiej miejscowości mieszkasz – na wsi, w małym, średnim, czy dużym mieście, weź sprawy w swoje ręce! Zgłoś swój problem – postaramy się pomóc:

Zadzwoń!

Napisz do nas!

Usługi i sprawy publiczne dobrem wspólnym:

–  uważamy, że Polski nie stać na oszczędzanie na oświacie i tym samym na marnowanie potencjału intelektualnego swoich obywateli, dlatego domagamy się dostępnej dla wszystkich i wielowymiarowej edukacji;

– warunkiem założenia rodziny nie może być wyjazd z kraju – polityka rodzinna musi stanąć na wysokości zadania i stworzyć polskim rodzicom warunki do utrzymania i wychowania dzieci;

– opowiadamy się za powszechną i odpowiednio dofinansowaną służba zdrowia, bo ochrona zdrowia to prawo wszystkich obywateli, nie zaś przywilej najbogatszych;

– państwo i samorządy lokalne muszą stać po stronie ludzi, a nie banków, deweloperów i kamieniczników, dlatego zabiegamy o to, aby realizowały aktywną politykę mieszkaniową i inwestowały w budownictwo czynszowe;

komunikacja publiczna musi być dostępna dla wszystkich, warunkiem zawodowej i społecznej aktywizacji obywateli jest sprawny i tani dojazd do miejsca pracy, szkoły, urzędu pracy czy na sesję rady gminy;

polityka społeczna to prorozwojowa inwestycja w ludzi i społeczeństwo – powinna służyć aktywizacji i wsparciu obywateli w różnych sytuacjach życiowych;

– wspólna przestrzeń to wspólne decyzje – mieszkańcy muszą mieć wpływ na plany zagospodarowania przestrzennego – ostatnie słowo zawsze powinno należeć do nich;

gmina, dzielnica, czy miasto to nie tylko aparat urzędniczy, ale – przede wszystkim – mieszkańcy, dlatego najważniejsze decyzje nie powinny zapadać bez ich udziału.

Co chcemy zmienić? Dlaczego działamy? Poznaj naszą Deklarację Programową!

Działamy oddolnie w swoich miejscowościach

organizujemy się, by działać skutecznie – zorganizowani mieszkańcy to siła, której żadna władza nie może zlekceważyć;

– opracowujemy i przedkładamy lokalnym władzom propozycje konstruktywnych zmian w lokalnym prawie;

regularnie organizujemy spotkania dla mieszkańców zarówno w konkretnych ważnych społecznie sprawach, jak i po to, by zapytać mieszkańców o zdanie i o ich problemy;

zbieramy podpisy, by uzyskać pokazać decydentom, czego chcą mieszkańcy;

– w imieniu mieszkańców składamy wnioski o dostęp do informacji publicznej;

– interweniujemy, kiedy lokalne władze nie słuchają głosu mieszkańców i postępują wbrew naszym wspólnym społecznym interesom;

uczestniczymy w sesjach rad gminy/dzielnicy, miasta/powiatu i kiedy trzeba, do udziału w nich mobilizujemy mieszkańców, by radni podejmowali decyzje w zgodzie z interesami lokalnej społeczności;

nagłaśniamy lokalne problemy społeczne – tworzymy strony internetowe, organizujemy happeningi, zabieramy głos w lokalnych mediach;

organizujemy protesty, marsze i demonstracje, gdy decydenci pozostają głusi na potrzeby mieszkańców.

Działamy krajowo:
kiedy problem dotyczy całego kraju wspólnie zabiegamy o jego rozwiązanie!

Wiele spraw można rozwiązać na poziomie lokalnym, ale dużo wymaga sejmowych ustaw i aktywności rządu np. wysokość subwencji oświatowej, czy środków przeznaczanych na finansowanie służby zdrowia, dlatego w tych sprawach, jak i w wielu innych, działamy krajowo. Podejmujemy aktywności wskazane w poprzednim punkcie, ale na większą skalę – organizujemy jednoczesne wydarzenia w wielu miejscowościach jednocześnie, przygotowujemy propozycje programowe, które posłowie mogą wpisać do treści ustaw, organizujemy ogólnopolskie protesty, czy kampanie społeczne – żeby skutecznie realizować interesy swojej lokalnej społeczności, trzeba myśleć i działać zarówno lokalnie, jak i ogólnokrajowo.

niedlaciec