Małopolska. Akcje terenowe „Handel Bez Wyzysku”

W ramach akcji „Handel Bez Wyzysku” ruszyliśmy do krakowskich supermarketów i galerii handlowych. Regularnie rozmawiamy z pracownicami i pracownikami o ich warunkach pracy i płacy. Kampanię „Polska Bez Wyzysku” w województwie małopolskim prowadzimy wspólnie z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Pracujesz w galerii handlowej, supermarkecie lub w „sieciówce”? Chcesz poprawić warunki pracy i płacy? Chcesz #HandelBezWyzysku? Dołącz do nas i broń swoich praw: www.polskabezwyzysku.pl/HANDEL

handel_malopolska

WSPÓLNIE MOŻEMY:

✔ skutecznie walczyć o podwyżki;
✔ poprawić warunki pracy i jej organizację u Twojego pracodawcy;
✔ przystosować obowiązki i czas pracy do realnych możliwości pracowników;
✔ doprowadzić do zamiany „umów śmieciowych” na umowy o pracę;
✔ wyegzekwować należne Ci pieniądze oraz przestrzeganie Twoich praw pracowniczych!

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!

HANDEL BEZ WYZYSKU to kampania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracownic i pracowników handlu – galerii handlowych, supermarketów, „sieciówek”. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, czy sklepu, w którym pracujecie, dołączcie do nas i brońcie swoich praw!

Zorganizowani pracownicy to siła, z którą pracodawca musi się liczyć! Dołącz do nas i zachęć do tego również swoje koleżanki i kolegów z pracy: www.polskabezwyzysku.pl/HANDEL