Pielęgniarki, dziękujemy!

Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka zawiesiły 16-dniowy strajk, w wyniku którego wywalczyły 300 zł brutto podwyżki, ale przede wszystkim dały siłę koleżankom i kolegom z całej Polski do walki o swoje prawa i służbę zdrowia. Strajkujące pielęgniarki od samego początku były wspierane przez Polskę Społeczną.

grafika

Jako organizatorzy kampanii „Polska Bez Wyzysku”, wspieraliśmy strajk, jak tylko mogliśmy i tak jak tego potrzebowały same Pielęgniarki. Odwiedzaliśmy protestujące panie, ale również wspólnie z Wami prowadziliśmy akcję w social media i zbieraliśmy podpisy na stronie kampanii. Wspólnie do Ministerstwa Zdrowia i dyrekcji placówki wysłaliśmy 3289 maili – dziękujemy za Wasze poparcie dla strajkujących Pielęgniarek!