Regularne akcje na budowach. Nie dla wyzysku

Niskie płace, praca na czarno, śmieciówki, przymuszanie do pracy po kilkanaście godzin dziennie przez sześć dni w tygodniu, brak dodatków za nadgodziny, niewypłacanie wynagrodzeń i zaleganie z wypłatami, lekceważenie przez pracodawców przepisów BHP – mamy tego dość. Dlatego w ramach akcji „Budowy Bez Wyzysku” regularnie organizujemy poranne akcje przed placami budów. Rozmawiamy z pracownikami o przysługujących im prawach i zachęcamy do wspólnego działania.

Bierzemy sprawy w swoje ręce, by wspólnie poprawić warunki naszej pracy i płacy! Dołącz do nas i broń swoich praw: www.polskabezwyzysku.pl/BUDOWY Kampanie organizują wspólnie Stowarzyszenie „Polska Społeczna”, Związek Zawodowy „Budowlani” i Komisja Operatów Żurawi Wieżowych OZZ IP.

budowy_regularnie