Wspólnie w sprawie operatorów żurawi. Rozpoczynamy negocjacje ws. nowego rozporządzenia

17 listopada odbyło się pierwsze spotkanie ws. ponownego uregulowania warunków pracy operatorów żurawi wieżowych. Tym samym po kilkumiesięcznych staraniach Związku Zawodowego „Budowlani”, Komisji Operatorów Wieżowych OZZ IP i Stowarzyszenia „Polska Społeczna” w ramach kampanii „Budowy Bez Wyzysku”, Ministerstwo Rozwoju dostrzegało potrzebę rozpoczęcia prac nad przepisami, dzięki którym pracownicy będą mogli odetchnąć z ulgą.

Chroniczne przepracowanie, konieczność pozostawania na placu budowy przez nieraz 16 h dziennie, czy niebezpieczeństwo związane z pracą przy zbyt silnym wietrze – to tylko nieliczne z problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania.

Magazyn ZZ "Budowlani"

Magazyn ZZ „Budowlani”

Na pierwszym spotkaniu przy udziale urzędników z czterech resortów (Zdrowia; Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; Rozwoju i co najważniejsze Infrastruktury i Budownictwa) przedstawiliśmy nasze postulaty. Na kolejnym spotkaniu urzędnicy mają odnieść się do naszych oczekiwań i przedstawić swoje propozycje.